Liuvälja rajamise ABC

Kõige tähtsam on kohaliku elu edendajate tahe rajada oma piirkonda pop-up-liuväli. Järgnevalt oleme kirja pannud liuvälja rajamise kuus kõige olulisemat etappi.

Asukoht

Liuväljale tuleb leida atraktiivne asukoht, sest see tagab suurima võimaliku külastuse – linna keskväljak on selleks ideaalne paik. Liuvälja asukoha üheks heaks näiteks on New Yorgis Rockefeller Center, sest just seal saavad linna elanikud ja külastajad uisutamisest hea emotsiooni.

Vajaduste kaardistamine

Enne liuvälja tellimist aitame kliendil välja töötada kõige optimaalsema lahenduse. Konsulteerime tehniliste tingimuste osas ning anname nõu haldamis- ja finantseerimismudeli väljatöötamisel.

Hanke protsess

Pakume kliendile toimivat ja terviklikku kontseptsiooni ehk täisvalmislahendust. Sellega anname riskivastutuse lepinguga tööde teostajale, nii et kohalik omavalitsus saab tegeleda oma põhiülesannetega. Soovitame liuväljahanke ettevalmistamiseks varuda aega umbes üks aasta.

Liuvälja ehitus

Liuvälja avamisele eelneb umbes seitsmepäevane montaažiperiood, mille käigus paigaldatakse kogu vajalik inventar ja valmistatakse ette liuväli. Hästi teostatud montaažitööd on eelduseks muredeta haldusele ja edukale hooajale.

Haldamine

Liuvälja igapäevaseks juhtimiseks on vaja manager-tüüpi eestvedajat. Kohalik omavalitsus võib delegeerida haldamise allasutusele, kohalikule spordiklubile või ettevõtjale. Hooajal peab arvestama ligi 1700 mehitatud töötunniga. Liuväli võiks tegutseda avaliku ürituse loa alusel.

Asjade ladustamine

Pärast hooaja lõppu tuleb teostada liuvälja demontaaž, mis kestab umbes seitse päeva. Kogu inventar on vaja transportida ja ladustada. Eesmärk on väljak võimalikult kiirelt vabastada ja esialgne olukord taastada.